Управление
Файлове
Използвайте филтрите вдясно за да намерите файловете които търсите Категория:

Търсене на файлове:

Файл Дата Автор Версия Сваляния Коментари Оценка
Грижа за клиента
Конспект "Грижа за клиента" - редовно обучение 03.01.15 Genka Rafailova -- 865 0 --
Конспект, литература и указания за изпит по "Грижа за клиента"
Курсова работа по "Основи на управлението" Тема 1 15.12.17 Genka Rafailova -- 275 0 --
Курсова работа за стратегия за развитие на бизнеса
Задочно обучение - Маркетинг в туризма
Конспект и програма по Маркетинг в туризма - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 04.01.18 Genka Rafailova -- 289 0 --
Теми за изпит и задачи за изпъ.нение за текущ конт,о.
Задочно обучение - "Маркетингов анализ" 04.01.18 Genka Rafailova -- 350 0 --
Задача за семинар "Маркетингов анализ"
Задочно обучение - "Сегментиране на пазара" 04.01.18 Genka Rafailova -- 241 0 --
Задача за семинар "Сегментиране на пазара"
Задочно обучение - "Маркетингова стойност" 04.01.18 Genka Rafailova -- 227 0 --
Задача за семинар "Маркетинг-стойност"
Задочно обучение - "Реклама" 04.01.18 Genka Rafailova -- 240 0 --
Задача за семинар "Реклама"
Маркетинг в туризма - редовно обучение
Реферат "Маркетингова стойност" 06.01.13 Genka Rafailova -- 1727 0 --
Изисквания за разработване на реферат на тема "Маркетингова стойност"
Реферат "Сегментиране на пазара" 06.01.13 Genka Rafailova -- 2016 0 --
Изисквания за разработване на реферат на тема "Сегментиране на пазара"
Реферат "Реклама в туризма" 06.01.13 Genka Rafailova -- 1500 0 --
Изисквания за разработване на реферат на тема "Реклама в туризма"
Семинар Тема 1 "Маркетингов анализ" - специалност МХР и МТ 02.02.18 Genka Rafailova -- 2268 0 --
Тема първа - Задача за изпълнение за семинар на тема "Маркетингов анализ" за специалност МХР редовно обучение
Семинар Тема 3 "Сегментиране на пазара" - МХР, МТ и МСВ 02.02.18 Genka Rafailova -- 1602 0 --
Тема трета - Задача за изпълнение за семинар на тема "Сегментиране на пазара" за всички специалности
Семинар Тема 5 "Реклама" - МХР, МТ и МСВ 02.02.18 Genka Rafailova -- 1252 0 --
Тема пета - Задача за изпълнение за семинар на тема "Реклама" за всички специалности
Семинар Тема 2 "Потребителско поведение" - МХР, МТ и МСВ 02.02.18 Genka Rafailova -- 1525 0 --
Тема втора - Задача за семинар на тема "Потребителско поведение" за всички специалности
Семинар Тема 4 "Маркетингова стойност (продукт)" - МХР, МТ и МСВ 02.02.18 Genka Rafailova -- 943 0 --
Тема четвърта - задача за семинар на тема "Маркетингова стойност (продукт) за специалност МХР
Конспект и програма Маркетинг в туризма - редовно обучение 08.02.19 Genka Rafailova -- 118 0 --
Конспект с теми по Маркетинг в туризма, дати и теми на лекции и семинари, указания и изисквания за работа по дисциплината
Маркетинг и мениджмънт на събитията
Теми и задачи за изпълнение за семинарни упражнения по ММС 19.10.16 Genka Rafailova -- 508 0 --
Указания за презентациите по ММС за събитие по избор от екип
Програма и конспект по Маркетинг и мениджмънт на събитията 17.10.18 Genka Rafailova -- 170 0 --
Програма с теми на лекции и семинари по дати и начин на оценяване за текущ контрол
Маркетингови комуникаци - ИУ-Варна
Програма по Търговска реклама за специалност ИОТ - ИУ-Варна 28.02.17 Genka Rafailova -- 330 0 --
Програма с теми на лекции и семинари, изисквания за курсова работа
Маркетингови комуникации
Семинар на тема “Комуникационни канали за маркетингови комуникации” 20.02.12 Genka Rafailova -- 1260 0 --
Задача за изпълнение в екип/тема за реферат “Комуникационни канали за програмата за маркетингови комуникации за обект от сферата на туризма и свободното време” - указания за работа
Семинар “Изграждане на имидж на марката/името на фирма или продукт в сферата на туризма и свободното 31.01.14 Genka Rafailova -- 1170 0 --
Задача в екип за семинарно упражнение “Изграждане на имидж на марката/името на фирма или продукт в сферата на туризма и свободното време" - указания за работа
Семинар на тема: “Целеви аудитории и цели на маркетингови комуникации" 20.02.12 Genka Rafailova -- 1094 0 --
Задача за изпълнение в екип / тема за реферат “Целеви аудитории и цели на маркетингови комуникации на обект в сферата на туризма и свободното време" - указания за работа
Конспект и програма Маркетингови комуникации - редовно обучение 15.02.19 Genka Rafailova -- 71 0 --
Теми на лекции и семинари, изисквания за работа по дисциплината
Специализирани видове туризъм
Програма и конспект по Специализирани видове туризъм 04.10.18 Genka Rafailova -- 163 0 --
Програмата представя разпределение на теми за лекции и семинари по дати, начин за оценяване на студентите и указания за изготвяне на курсова работа
Управление на туризма
СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: “Вземане на решения” 26.09.15 Genka Rafailova -- 1519 0 --
Задача за семинарно упражнение и работа по групи: “Вземане на решения”
СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: “Стратегии – избор на стратегии за развитие на бизнеса и конкретен обект” 20.02.12 Genka Rafailova -- 1440 0 --
Задача за изпълнение в екип: “Стратегии – избор на стратегии за развитие на бизнеса и конкретен обект” - указания за работа, вкл. за избор на обект
СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: “СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО” 26.09.15 Genka Rafailova -- 1259 0 --
Задача за работа в групи в семинарно упражнение: “СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО”
СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ НА ТЕМА: “МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В ТУРИЗМА” 20.02.12 Genka Rafailova -- 1295 0 --
Задача за работа в екип за семинарно упражнение: “МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В ТУРИЗМА” - указания за работа
Мотивацията в МcDonalds 26.09.15 Genka Rafailova -- 591 0 --
Статия от Debbie Lovewell-Tuck, виж оригинален линк към статията във файла
Курсова работа по "Основи на управлението" Тема 2 15.12.17 Genka Rafailova -- 264 0 --
Курсова работа за мотивация на персонала
Курсова работа по "Основи на управлението" Тема 1 15.12.17 Genka Rafailova -- 237 0 --
Курсова работа за стратегия за развитие на бизнеса
Програма и конспект по „Управление на туризма“ 01.10.18 Genka Rafailova -- 160 0 --
Програма по Управление на туризма с разпределение на теми за лекции и семинари по дати, начин за оценяване на студентите, литература
Теория на управлението ИУ-Варна
Конспект и програма "Теория на управлението" 19.02.13 Genka Rafailova -- 1558 0 --
Конспект и програма за групи с хон.ас. Лилия Милева
Статистика Файлове: 33
Сваляния: 28527
Най-сваляни: Семинар Тема 1 "Маркетингов анализ" - специалност МХР и МТ [ 2268 ]
Най-нови: Конспект и програма Маркетингови комуникации - редовно обучение [ 71 ]