Управление
Файлове
Използвайте филтрите вдясно за да намерите файловете които търсите Категория:

Търсене на файлове:

Файл Дата Автор Версия Сваляния Коментари Оценка
Грижа за клиента
Конспект "Грижа за клиента" - редовно обучение 03.01.15 Genka Rafailova -- 1418 0 --
Конспект, литература и указания за изпит по "Грижа за клиента"
Курсова работа по "Основи на управлението" Тема 1 15.12.17 Genka Rafailova -- 485 0 --
Курсова работа за стратегия за развитие на бизнеса
Задочно обучение - Маркетинг в туризма
Задочно обучение - "Маркетингов анализ" 04.01.18 Genka Rafailova -- 574 0 --
Задача за семинар "Маркетингов анализ"
Задочно обучение - "Сегментиране на пазара" 04.01.18 Genka Rafailova -- 437 0 --
Задача за семинар "Сегментиране на пазара"
Задочно обучение - "Маркетингова стойност" 04.01.18 Genka Rafailova -- 411 0 --
Задача за семинар "Маркетинг-стойност"
Задочно обучение - "Реклама" 04.01.18 Genka Rafailova -- 417 0 --
Задача за семинар "Реклама"
Конспект и програма по Маркетинг в туризма - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 06.01.20 Genka Rafailova -- 189 0 --
Теми на лекции и семинарни упражнения, задачи за текущ контрол
Изпити и текущ контрол
Дни и часове за допълнителни изпити 30.10.19 Genka Rafailova -- 160 0 --
Дни и часове за допълнителни изпити
Указания по дисциплината "Управление в туризма" 30.10.19 Genka Rafailova -- 211 0 --
Указания за текущ контрол и изпит
Маркетинг в туризма - редовно обучение
Реферат "Маркетингова стойност" 06.01.13 Genka Rafailova -- 1950 0 --
Изисквания за разработване на реферат на тема "Маркетингова стойност"
Реферат "Сегментиране на пазара" 06.01.13 Genka Rafailova -- 2214 0 --
Изисквания за разработване на реферат на тема "Сегментиране на пазара"
Реферат "Реклама в туризма" 06.01.13 Genka Rafailova -- 1696 0 --
Изисквания за разработване на реферат на тема "Реклама в туризма"
Семинар Тема 1 "Маркетингов анализ" - специалност МХР и МТ 02.02.18 Genka Rafailova -- 2506 0 --
Тема първа - Задача за изпълнение за семинар на тема "Маркетингов анализ" за специалност МХР редовно обучение
Семинар Тема 3 "Сегментиране на пазара" - МХР, МТ и МСВ 02.02.18 Genka Rafailova -- 1782 0 --
Тема трета - Задача за изпълнение за семинар на тема "Сегментиране на пазара" за всички специалности
Семинар Тема 5 "Реклама" - МХР, МТ и МСВ 02.02.18 Genka Rafailova -- 1438 0 --
Тема пета - Задача за изпълнение за семинар на тема "Реклама" за всички специалности
Семинар Тема 2 "Потребителско поведение" - МХР, МТ и МСВ 02.02.18 Genka Rafailova -- 1696 0 --
Тема втора - Задача за семинар на тема "Потребителско поведение" за всички специалности
Семинар Тема 4 "Маркетингова стойност (продукт)" - МХР, МТ и МСВ 02.02.18 Genka Rafailova -- 1130 0 --
Тема четвърта - задача за семинар на тема "Маркетингова стойност (продукт) за специалност МХР
Конспект и програма Маркетинг в туризма - редовно обучение 08.02.19 Genka Rafailova -- 324 0 --
Конспект с теми по Маркетинг в туризма, дати и теми на лекции и семинари, указания и изисквания за работа по дисциплината
Маркетинг и мениджмънт на събитията
Теми и задачи за изпълнение за семинарни упражнения по ММС 19.10.16 Genka Rafailova -- 731 0 --
Указания за презентациите по ММС за събитие по избор от екип
Програма по маркетинг и мениждмънт на събитията 01.10.19 Genka Rafailova -- 197 0 --
Програма с теми за лекции и семинарни упражнения
Маркетингови комуникаци - ИУ-Варна
Програма по Търговска реклама за специалност ИОТ - ИУ-Варна 28.02.17 Genka Rafailova -- 496 0 --
Програма с теми на лекции и семинари, изисквания за курсова работа
Маркетингови комуникации
Семинар на тема “Комуникационни канали за маркетингови комуникации” 20.02.12 Genka Rafailova -- 1480 0 --
Задача за изпълнение в екип/тема за реферат “Комуникационни канали за програмата за маркетингови комуникации за обект от сферата на туризма и свободното време” - указания за работа
Семинар “Изграждане на имидж на марката/името на фирма или продукт в сферата на туризма и свободното 31.01.14 Genka Rafailova -- 1357 0 --
Задача в екип за семинарно упражнение “Изграждане на имидж на марката/името на фирма или продукт в сферата на туризма и свободното време" - указания за работа
Семинар на тема: “Целеви аудитории и цели на маркетингови комуникации" 20.02.12 Genka Rafailova -- 1288 0 --
Задача за изпълнение в екип / тема за реферат “Целеви аудитории и цели на маркетингови комуникации на обект в сферата на туризма и свободното време" - указания за работа
Конспект и програма Маркетингови комуникации - редовно обучение 15.02.19 Genka Rafailova -- 278 0 --
Теми на лекции и семинари, изисквания за работа по дисциплината
Специализирани видове туризъм
Програма и конспект "Специализирани видове туризъм" 29.09.19 Genka Rafailova -- 209 0 --
Програма с дати и теми за лекции и семинари
Управление на туризма
СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: “Вземане на решения” 26.09.15 Genka Rafailova -- 1742 0 --
Задача за семинарно упражнение и работа по групи: “Вземане на решения”
СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: “Стратегии – избор на стратегии за развитие на бизнеса и конкретен обект” 20.02.12 Genka Rafailova -- 1647 0 --
Задача за изпълнение в екип: “Стратегии – избор на стратегии за развитие на бизнеса и конкретен обект” - указания за работа, вкл. за избор на обект
СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: “СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО” 26.09.15 Genka Rafailova -- 1444 0 --
Задача за работа в групи в семинарно упражнение: “СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО”
СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ НА ТЕМА: “МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В ТУРИЗМА” 20.02.12 Genka Rafailova -- 1488 0 --
Задача за работа в екип за семинарно упражнение: “МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В ТУРИЗМА” - указания за работа
Мотивацията в МcDonalds 26.09.15 Genka Rafailova -- 782 0 --
Статия от Debbie Lovewell-Tuck, виж оригинален линк към статията във файла
Курсова работа по "Основи на управлението" Тема 2 15.12.17 Genka Rafailova -- 485 0 --
Курсова работа за мотивация на персонала
Курсова работа по "Основи на управлението" Тема 1 15.12.17 Genka Rafailova -- 483 0 --
Курсова работа за стратегия за развитие на бизнеса
Програма и конспект по „Управление на туризма“ 29.09.19 Genka Rafailova -- 193 0 --
Програма с дати и теми за лекции и семинарни упражнения
Теория на управлението ИУ-Варна
Конспект и програма "Теория на управлението" 19.02.13 Genka Rafailova -- 1755 0 --
Конспект и програма за групи с хон.ас. Лилия Милева
Статистика Файлове: 35
Сваляния: 35093
Най-сваляни: Семинар Тема 1 "Маркетингов анализ" - специалност МХР и МТ [ 2506 ]
Най-нови: Конспект и програма по Маркетинг в туризма - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ [ 189 ]