Управление
Дати и часове за допълнителни изпити

Дни и часове за допълнителни изпити

11 ноември 2019 г. /понеделник/ - 9.00 - 11.00 ч., зала 3-205

18 ноември 2019 г. /понеделник/ - 9.00 - 11.00 ч., зала 3-205

25 ноември 2019 г. /понеделник/ - 9.00 - 11.00 ч., зала 3-205

Genka Rafailova на October 30 2019