Управление
Други проекти и професионален опит

•    2011-2013 г.
Проект, финансиран от НИРД към ИУ-Варна, на тема „Изследване качеството на семейното хотелиерство в община Варна” с научен ръководител доц.д-р Таня Дъбева от ИУ-Варна и екип от катедра „Туризъм” към Колеж по туризъм – Варна – доц.д-р Генка Рафаилова, гл.ас. Снежина Кадиева, ас.Красимира Янчева и от ИУ-Варна – доц.д-р Светлозар Стефанов

Резултати от проекта:
 1. Методика за измерване на качеството, която да се използва за сертифициране и присъждане на локален знак за качество / локална марка от семейното хотелиерство в община Варна, гарантиращи определено равнище на качество на обслужването и продукта в съответния хотел
2. Монография „Изследване и сертифициране на качеството на продукта в семейното хотелиерство” /на базата на проучване на качеството в семейните хотели в община Варна/
3. Наръчник с ръководство за приложение на методиката за измерване на качеството,  с препоръки за насоките за усъвършенстване на качеството и за използване на разработената методика за сертифициране и присъждане на локален знак за качество, предназначен за собственици и мениджъри на семейните хотели в община Варна
4. Семинар за представяне на резултатите от проведеното проучване и изведените насоки за усъвършенстване на качеството, както и за обучение за приложение на методиката за измерване на качеството

•    Април, 2009 г., Варна
Лектор „Усъвършенстване обслужването и връзките с клиентите” – обучение за персонала на “Air Lazur”, Варна

•    Септември 2007 г., Варна и Благоевград
Лектор „Успешни продажби и удовлетворени клиенти” – обучение за персонала на фирма „Петрол” АД

•    Март 2007 г., Балчик - Културен център „Дворецът” Балчик
Лектор в обучение за обслужващ персонал към Двореца „Балчик” по Маркетинг, Мениджмънт и Грижа за клиента

•    Февруари 2006 г., Варна
Лектор „Грижата за клиента и успешните продажби” – обучение на персонала на фирма „Корн” АД

•    2000 – 2001 г., Габрово, Троян
Лектор, ръководител на обучение за хотелиери, собственици на малък и среден бизнес от регион Габрово, Троян, Трявна, Априлци и др.
Лектор и ръководител на краткосрочни курсове за обучение „Успешен хотелиерски бизнес чрез грижата за клиента” : в град Габрово,  през Декември 2000 г. , в гр. Троян през юни, 2001 г.

•    1996 г., Варна
Проект: “Социализация и обучение на персонала на ВК “Ривиера”, Златни пясъци, България”, по програма на Британски съвет и финансиран от Британския KNOW HOW FUND
Ръководител на програмата за разработване на филм и брошура за социализация и обучение на персонала във ВК “Ривиера”
Консултант по разработването на Брошура и филм за социализация на персонала на ВК “Ривиера”, “Учебен наръчник за социализацията на персонала” и учебен филм “Грижа за клиента”