Управление
Учебни помагала

 

“Маркетинг в туризма”, учебно помагало, Университетско издателство – ИУ-Варна, 2000 г.

“Основи на управлението”, учебно помагало, Университетско издателство – ИУ-Варна 2001 г.

Семеен хотелиерски бизнес” в съавторство с колектив от преподаватели от Колеж по туризъм Варна, учебен наръчник по Програма Леонардо “Инициативи за усъвършенстване на семейния хотелиерски бизнес в България”, 2001 г.

„Грижа за клиента”, учебно помагало I и II издание, Университетско издателство ИУ-Варна 2007, 2009 г.