Управление
Творческа автобиография
Образование :
•Икономически институт БАН София и Висша атестационна комисия (ВАК) 30.06.2003 – 17.04.2008 г.
Доктор, научна специалност, Икономика и управление (Управление на устойчивото развитие на туризма и в земеделието) •Икономически университет – Варна, 1988 – 1993 г.
Магистър по икономика - Дипломиран “Икономист по търговия”, със специализация по “Маркетинг”
•Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна, 1983 - 1987 г.с професионално направление “Администратор - документалист”
Професионално развитие:
Участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм - изнасяне на лекции в:
•Университет Коимбра, Португалия, 2009 г.
•Икономически университет Матей Бел, Банска Бистрица, Словакия, 2010 г.
•Университет Шчечин, Шчечин, Полша, 2012 г.
От учебната 2012 г.
• научно ръководство и рецензиране на дипломни работи.
От учебната 2001 г.:
• подпомагане на научно - изследователската работата на студентите и представянето им на Прегледа на студентската научна дейност в Колеж по туризъм Варна и на студентската научна конференция в Икономически университет – Варна.;
• провеждане на съвместни научно-изследователски изследвания, публикувани в Сборник доклади от студентската научна конференция и
От учебната 1998 г.:
• член на Държавна изпитна комисия за комплексен теоретичен изпит в Колеж по туризъм Варна
Основни квалификации :
•30 Юни 2003 – 30 юни 2007 г. задочна докторантура към ИИ-БАН София, секция „Икономика на фирмата”, научен ръководител доц.д-р Светла Ракаджийска, тема на дирестацията „Концепция за устойчиво развите на туристическа дестинация на примера на община Варна”
•2002/2003 – Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, Universität Innsbruck, Österreich
•1998 - "Operations Management", designed at Oxford Brooks University1998 - "Accounting", "Short Courses Development and Consultancy Skills", designed at Oxford Brooks University
•1996 - "Effective Learning", designed at Oxford Brooks University-"Setting Standards, Ensuring Quality and Improving Business" designed at Manchester Metropolitan University
•1996 - "Marketing for Tourism", University of Surrey, UK